O podjetju

SLOVENSKO:

“Intelly” je živahna in zabavna blagovna znamka izdelkov z vrhunsko uporabniško izkušnjo. Bistvo blagovne znamke je zajeto v logotipu in komunikacijskem tonu, ki ga zasledujemo. Je lahkoten, neposreden, prijazen in zabaven. Vse se odraža v oblikovanju spletnega mesta, pakiranju in predvsem kulturi podjetja in njegovih procesov.

Osredotočeni smo na iskanje pametne ponudbe izdelkov za vsakdanje življenje mladih in dinamičnih ljudi, ki sprejemajo hitre, a pametne odločitve o svojem življenju in uporabljajo pripomočke za izboljšanje in uživanje v svojem življenju. Tipičen sodoben aktivni življenjski slog, ki je odvisen od funkcij vašega mobilnega telefona, kot so komunikacijske aplikacije, družabni profil, osebni videz in dobra zabava vsak dan. Pravimo jim “IntellyJacks in IntellyGinas”.
Glavne vrednote našega IntellyTeam so: radovednost, odprtost, pozitivnost, odzivnost, odločnost, strast in malo čudno.

ENGLISH:

“Intelly” is a nerdy & fun brand of products with exquisite customer experience. The essence of the brand is encompassed in the brand logo and the communication tone that we are pursuing. It is light, direct, friendly and fun. Everything is reflected in the site design, packaging and above all the culture of the company and its processes.

We are focused on searching for intelligent product offering for everyday life of young and dynamic people that make quick but smart decisions about their life and use gadgets to improve and enjoy their life in full. Typical modern  active lifestyle dependent on your mobile phone features like communication apps, social profile, personal looks and good fun every day. We call them “The IntellyJacks and the IntellyGinas”

Core values of our IntellyTeam are: Curiosity, Open-minded, Positive, Responsive, Determination, Passion and a little Weird.

Podatki podjetja

INTELLYSHOP trgovina in storitve d.o.o.
Ljubljana, Cesta na Poljane 42B
1210 Ljubljana – Šentvid
TRR: SI56 3000 0002 7336 770 (Sberbank d.d., Ljubljana)
Matična številka: 8443190000
Davčna številka: SI19501269

Kontakt

info@intellyshop.si